Close
Dringend vrijwilligers gezocht!

Dringend vrijwilligers gezocht!

Twee jaar geleden zijn wij gestart met een samenwerking tussen v.v. Tzummarum en AVC Sexbierum met als doel het jeugdvoetbal toekomst te bieden. Deze samenwerking bevalt erg goed. Toch zijn wij genoodzaakt een noodoproep te doen en erop te wijzen hoe belangrijk vrijwilligers voor ons zijn.

Een tekort aan vrijwilligers legt een steeds grotere druk op de mensen die de vereniging nu – vrijwel altijd óók op vrijwillige basis – goed laten functioneren. Dat kunnen en mogen we niet langer alleen van hen vragen. Als er geen nieuwe vrijwilligers komen, zullen we bepaalde activiteiten noodgedwongen niet meer kunnen aanbieden. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Er zijn nog genoeg vrijwilligerstaken te vervullen. Bij deze doen we dan ook een dringend beroep op iedereen om na te denken over een vrijwilligerstaak binnen onze vereniging! Voor het jeugdvoetbal hebben wij dringend behoefte aan leiders, trainers en jeugdcommissieleden. Vele handen…

Vanuit het Bestuur/jeugdcommissie wordt voortdurend gezocht naar mensen die bereid zijn, in welke vorm dan ook, een bijdrage te leveren aan het functioneren van onze vereniging. Niet alleen omdat dat noodzakelijk is om onze verenigingen draaiende te houden, maar ook omdat vrijwilligers uiteindelijk een belangrijk deel van het verenigingsleven bepalen.

Vanzelfsprekend zijn we ook blij met iedere (groot)ouder (m/v) die bereid is om een deel van zijn of haar vrije tijd in het plezier van zijn of haar (klein)kind en de andere kinderen te investeren. Wij kunnen jo u verzekeren dat het een waardevolle investering is.

Waar kunnen we versterking gebruiken?

Hieronder staan vacante functies en commissies die op zoek zijn naar de nodige versterkingen. Ben je enthousiast om ook een steentje bij te dragen, spreek dan een bestuurslid aan of stuur een mail naar info@vvtzummarum.nl en info@avcsexbierum.nl . .

Jeugdcommissie

  • Twee leden technische zaken
  • Algemeen lid

Trainers/leiders

  • Trainer(s) JO11
  • Trainer(s) en leider(s) JO13
  • Trainer(s) en leider(s) JO14
  • Leider JO17
  • Leider(s) JO23

De trainers krijgen een vrijwilligersvergoeding betaald op basis van het aantal trainingsuren, ervaring en certificering.

Kun en wil je SJO AVC/Tzummarum helpen en leuk en dankbaar werk doen? Vrijwilligerswerk levert je niet alleen extra ervaring, vaardigheden en waardering op. Het leidt direct tot nieuwe sociale contacten en niet zelden tot vriendschappen voor het leven. Vriendschap en waardering kennen geen tijd, dus vrijwilligers vanuit alle leeftijdscategorieën zijn meer dan welkom.

Bestuur v.v. Tzummarum en AVC Sexbierum

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *